Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22608
Title: Антикризове фінансове управління суб’єктами господарювання торгівельної галузі в умовах економічної нестабільності
Authors: Мироненко М. В.
Keywords: антикризове фінансове управління підприємством
ймовірність банкрутства
рівень розвитку кризи
Issue Date: 2019
Citation: Мироненко М. В. Антикризове фінансове управління суб’єктами господарювання торгівельної галузі в умовах економічної нестабільності: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / М. В. Мироненко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.
Abstract: Магістерська дипломна робота присвячена питанню антикризового фінансового управління суб’єктами господарювання торгівельної галузі в умовах економічної нестабільності. У дослідженні запропоновано антикризові заходи, реалізація яких сприятиме зниженню інтенсивності розвитку кризових явищ в діяльності підприємств торгівельної галузі.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22608
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мироненко М.В.pdf4,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.