Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22620
Title: Управління діловою кар'єрою. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Мішина С. В.
Keywords: кар'єра
ділова кар'єра
управління діловою кар'єрою
кар'єрна криза
кар'єрна мотивація
планування кар'єри
кар'єрний самоменеджмент
корпоративна культура
адаптація персоналу
робочий час
етика ділового спілкування
діловий імідж
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Управління діловою кар'єрою. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. С. В. Мішина; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,11 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 83 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематику практичних занять, наведено практичні завдання за кожною темою навчальної дисципліни та методичні рекомендації щодо їх виконання. Запропоновано практичні завдання для контролю здобутих знань і набутих навичок. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22620
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕСН) 2020 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020-Мішина С.В.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.