Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22696
Title: Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємств машинобудівної галузі України
Authors: Меренкова Л. О.
Keywords: стратегічний аналіз зовнішнього середовища
PEST – аналіз
машинобудівні підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: Стильна типографія
Citation: Меренкова Л. О. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємств машинобудівної галузі України / Л. О. Меренкова // Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річ. з дня заснув. каф. обліку та аудиту ХНТУСГ, 05 листоп. 2019 р. У 2 ч. – Х. : «Стильна типографія», 2019. – Ч. 2. – С. 207–211.
Abstract: В роботі проведений стратегічний аналіз зовнішнього середовища машинобудівних підприємств України з використанням інструментарію PEST – аналізу, який ставить за мету виявити ті фактори зовнішнього середовища, які найбільше впливають на підприємство, а також передбачити динаміку впливу цих факторів (сприятливу чи несприятливу). Фактори макрооточення підприємств машинобудування згруповані у чотирі групи: політика, економіка, суспільство (соціум), технологія. Проведено оцінку впливу кожної групи факторів на діяльність машинобудівних підприємств. В результаті проведеного аналізу виявлено найбільш впливові фактори, узагальнено заходи для підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудівного комплексу України.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22696
Appears in Collections:Статті (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merenkova.pdf248,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.