Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22766
Title: Маркетинг інновацій. Методичні рекомендації до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Мартиненко М. В.
Сігаєва Т. Є.
Keywords: маркетинг
інновації
дослідження ринку
інноваційна політика
дистрибуція
комунікації
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Маркетинг інновацій. Методичні рекомендації до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. М. В. Мартиненко, Т. Є. Сігаєва; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (2,08 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 43 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано перелік лабораторних робіт відповідно до тем робочої програми навчальної дисципліни і методичні рекомендації щодо їх виконання, що сприятимуть набуттю майбутніми фахівцями професійних компетентностей для вирішення економічних завдань із маркетингу на підприємстві. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22766
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Мартиненко М В, Сігаєва Т Є.pdf903,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.