Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22767
Title: Економіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Мартиненко М. В.
Веретенникова Г. Б.
Keywords: економіка
трудові ресурси
іінвестиційна діяльність
інновації
конкурентоспроможність
методи організації виробництва
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Економіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. М. В. Мартиненко, Г. Б. Веретенникова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (195 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 53 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано значний перелік практичних завдань відповідно до тем робочої програми навчальної дисципліни та методичні рекомендації щодо їх виконання, що сприятимуть набуттю майбутніми фахівцями професійних компетентностей для вирішення економічних завдань з управління підприємством. Рекомендовано для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22767
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Мартиненко М. В., Веретенникова Г. Б..pdf682,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.