Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22776
Title: Корпоративне управління. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Велика О. Ю.
Keywords: корпорація
управління
акціонери
акції
акціонерне товариство
дивіденди
злиття та поглинання
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Корпоративне управління. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. О. Ю. Велика; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (249 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 41 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Запропоновано умови практичних завдань та методичні рекомедації до їхнього виконання, що будуть сприяти закріпленню набутих теоретичних знань та формуванню вмінь і навичок для самостійного вирішення й обґрунтування висновків щодо корпоративного управління. Також наведено завдання для самостійної роботи, перелік тем для написання есе, контрольні та тестові запитання для діагностики рівня засвоєння студентом матеріалу з дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня всіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22776
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020 - Велика О Ю.pdf729,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.