Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22777
Title: Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Велика О. Ю.
Костіна О. М.
Keywords: управлінські рішення
виробничо-збутова діяльність
ціна продукції
собівартість товару
рентабельність
інвестиції
кредит
по¬казники оцінки ефективності проектів
середньозважена вартість капіталу
інвестиційний портфель
ризики
критичний обсяг виробництва
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. О. Ю. Велика, О. М. Костіна; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (300 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 48 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Запропоновано умови практичних завдань та методичні рекомендації до їхнього виконання, що будуть сприяти закріпленню набутих теоретичних знань та формуванню вмінь і навичок для самостійного вирішення й обґрунтування висновків щодо ухвалення управлінських рішень у мінливому середовищі. Рекомендовано для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22777
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020-Велика О Ю, Костіна О М.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.