Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22931
Title: Застосування технології кластеризації в системі управління медичною галуззю України
Authors: Норік Л. О.
Лебедєва І. Л.
Keywords: кластерний аналіз
метод k-середніх
статистика захворювань
кластеризація регіонів за видами захворювань
Issue Date: 2020
Citation: Норік Л. О. Застосування технології кластеризації в системі управління медичною галуззю України / Л. О. Норік, І. Л. Лебедєва // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнар. науково-практ. конф., 3-4 бер. 2020 р. : тези допов. – ХарківТорунь, 2020. – С. 366-369.
Abstract: Розглянуто підхід до аналізу захворюваності в Україні на основі застосу-вання технології кластеризації. За даними статистики про захворюваність у період 2017 – 2018 рр. визначено склад кластерів регіонів України за окремими видами захворювань. Проведено аналіз змін структури кластерів, що дає можливість виявити деякі ознаки причин захворюваності у регіонах країни.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22931
Appears in Collections:Статті (ВМЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Норик_Лебедева_тезисы_2_2020.pdf254,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.