Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22973
Title: Економіка для бізнесу: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) рівня
Authors: Мащенко М. А.
Кліменко О. М.
Литвиненко А. В.
Keywords: мікроекономічне оточення бізнесу
політика бізнесу на макрорівні
інфляція
безробіття
попит
пропозиція
ціна
конкуренція
витрати
споживання
Issue Date: 2020
Citation: Економіка для бізнесу: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) рівня / укл. М. А. Мащенко, О. М. Кліменко, А. В. Литвиненко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 16 с.
Abstract: Подано структуру та особливості навчальної дисципліни і її зміст за модулями й темами. Наведено плани лекцій, семінарів і практичних занять, методичні рекомендації для самостійних досліджень. Запропоновано критерії оцінювання знань студентів. Подано перелік професійних компетентностей, які повинен мати студент після засвоєння навчальної дисципліни.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22973
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕТЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПНД-Економіка Для Бізнесу_Мащенко та ін.pdf328,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.