Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22996
Title: Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
Authors: Азізова К. М.
Тисячна Ю. С.
Keywords: банк
активи
пасиви
управління
баланс банку
прибутковість
ліквідність
Issue Date: 2016
Citation: Азізова К. М. Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи / К. М. Азизова, Ю. С. Тисячна // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2016. – №1 (Т. 23). – С. 137-145.
Abstract: У статті досліджено сутність та необхідність процесу управління активами і пасивами банку та визначено місце цього процесу в системі банківського менеджменту. Проведено морфологічний аналіз поняття «управління активами і пасивами банку», розглянуто існуючі методичні підходи до управління активами і пасивами банку через управління ліквідністю. Визначено основні цілі банківського менеджменту в межах управління активами і пасивами банку. Обґрунтовано методичні підходи щодо управління активами і пасивами банку з урахуванням гнучкого поєднання протилежних вимог – максимізації прибутковості за обов’язкового додержання норм ліквідності.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22996
Appears in Collections:Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Свiдоцтво_№92093_вiд_02.09.19.pdf156,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.