Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23042
Title: Бюджетна система
Authors: Юшко С. В.
Keywords: бюджет
бюджетна система
бюджетний устрій
доходи бюджету
видатки бюджету
бюджетний дефіцит
міжбюджетні трансферти
державний борг
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Юшко С. В. Бюджетна система [Електронний ресурс] : підручник / С. В. Юшко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (11,1 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 382 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 356-372.
Abstract: Розглянуто сутність і призначення бюджету, основи бюджетного устрою, змістовність і складові бюджетної системи. Визначено склад доходів і видатків бюджетів усіх рівнів, засади побудови міжбюджетних відносин і здійснення бюджетного вирівнювання. Детально розглянуто видатки на економічну діяльність держави та науку, на соціальний захист і соціальну сферу, оборону та управління. Розкрито сутність і порядок обслуговування державного та гарантованого державою боргу. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23042
Appears in Collections:Навчальні видання (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018 - Юшко.pdf3,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.