Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23113
Title: Менеджмент взаємодії : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Ушкальов В. В.
Keywords: взаємодія
управління взаємовідносинами
ефективність взаємодії
Issue Date: 2019
Citation: Менеджмент взаємодії : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня / Укл. В. В. Ушкальов. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 13 с.
Abstract: Подано структурно-логічну схему вивчення дисципліни. Наведено компетентності та результати навчання за дисципліною. Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості методики оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Вміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23113
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ушкальов-бак.pdf423,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.