Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23337
Title: Практикум із бюджетної системи
Authors: Юшко С. В.
Keywords: бюджет
бюджетна система
бюджетний устрій
доходи бюджету
видатки бюджету
бюджетний дефіцит
міжбюджетні трансферти
державний борг
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Юшко С. В. Практикум із бюджетної системи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Юшко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (2,10 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 187 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 177-184.
Abstract: Подано компетентності, тлумачення основних понять, наведено приклади вирішення практичних завдань, запропоновано завдання для самостійного виконання, тестові завдання та завдання альтернативного вибору в аспекті тем і модулів навчальної дисципліни. Наведено перелік необхідної для роботи навчально-методичної та наукової літератури, інформаційних ресурсів органів державної влади. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23337
Appears in Collections:Навчальні видання (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020-Юшко С В.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.