Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23866
Title: Інформаційні технології в управлінні реакцією клієнта на маркетингову компанію підприємства
Authors: Пастушенко Ю. Е.
Keywords: алгоритм списку рішень
дерево рішень
клієнтська аналітика
прогнозна аналітика
управління взаємовідносинами з клієнтами
Big Data
Data Analytics
Data Mining
IBM SPSS Modeler
Issue Date: 2019
Citation: Пастушенко Ю. Е. Інформаційні технології в управлінні реакцією клієнта на маркетингову компанію підприємства: дипломна робота на здобуття освітнього рівня магістра: спец. 126 «Інформаційні системи та технології» / Ю. Е. Пастушенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.
Abstract: Метою даної роботи є адаптація методів прогнозування до конкретної теми та розробка моделі для прогнозування поведінки клієнтів з ціллю підвищення рівня відгуку на нові товари та пропозиції. Об’єкт дослідження - методи прогнозування відгуку клієнтів на маркетингову компанію, такі як метод дерева рішень та метод списку рішень. На основі особливостей, недоліків та переваг кожного методу буде обрано той, який найбільше відповідає початковим цілям роботи. Предмет дослідження даної роботи являється реакція клієнтів на акції, рекламу та товари підприємства. Також буде розглянуто особливості та закономірності поведінки клієнтів на ринку збуту.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23866
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пастушенко....2.pdf2,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.