Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24007
Title: Корпоративне управління : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: корпоративне управління
принципи корпоративного управління
моделі корпоративного управління
учасники корпоративних відносин
органи управління акціонерними товариствами
фінансова діяльність,
ефективність корпоративного управління
корпоративна культура
корпоративна поведінка
лідерство
корпоративна соціальна відповідальність
Issue Date: 2020
Citation: Корпоративне управління : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня / укл. І. Я. Іпполітова. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 16 с.
Abstract: Наведено структурно-логічну схему вивчення навчальної дисципліни. Визначено компетентності та результати навчання. Подано програму навчальної дисципліни та розкрито її зміст за змістовими модулями і темами. Визначено порядок оцінювання результатів навчання студентів та розподіл балів, що отримують студенти протягом семестру за видами виконуваних робіт. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 "Економіка" ОПП "Економіка підприємства".
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24007
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корпор Управл.pdf406,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.