Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24010
Title: Бізнес-планування : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Селезньова Г. О.
Keywords: бізнес-планування
галузь
підприємство
продукція
дослідження ринку
план маркетингу
виробничий план
організаційний план
фінансовий план
оцінювання ризиків
Issue Date: 2020
Citation: Бізнес-планування : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня / укл. Г. О. Селезньова. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 14 с.
Abstract: Наведено структурно-логічну схему вивчення навчальної дисципліни. Визначено компетентності та результати навчання. Подано програму навчальної дисципліни та розкрито її зміст за змістовими модулями і темами. Визначено порядок оцінювання результатів навчання студентів та розподіл балів, що отримують студенти за тижнями протягом семестру. Рекомендовано для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24010
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бізнес-планування_Селезньова.pdf322,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.