Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24011
Title: Управління конкурентоспроможністю підприємства : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня
Authors: Селезньова Г. О.
Keywords: конкуренція
конкурентоспроможність
конкурентоспроможність продукції
конкурентоспроможність підприємства
конкурентні переваги
ключові компетентності
конкурентне середовище
Issue Date: 2020
Citation: Управління конкурентоспроможністю підприємства : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня / укл. Г. О. Селезньова. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 13 с.
Abstract: Наведено структурно-логічну схему вивчення навчальної дисципліни. Визначено компетентності та результати навчання. Подано програму навчальної дисципліни та розкрито її зміст за змістовими модулями і темами. Визначено порядок оцінювання результатів навчання студентів та розподіл балів, що отримують студенти за тижнями протягом семестру. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка підприємства»
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24011
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Упр конкур підпр_Селезньова.pdf311,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.