Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24157
Title: Бюджетна система : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Юшко С. В.
Keywords: бюджет
бюджетна система
бюджетний устрій
доходи бюджету
видатки бюджету
бюджетний дефіцит
міжбюджетні трансферти
державний борг
Issue Date: 2020
Citation: Бюджетна система : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня [Електронне видання] / укл. С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 16 с.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, рейтинг-план навчальної дисципліни, методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24157
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бюджетна система.pdf566,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.