Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24159
Title: Інформаційне забезпечення публічних фінансів : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Юшко С. В.
Keywords: автоматизована інформаційна система
бюджет
бюджетна система
державний борг
державні цільові фонди
інформаційне забезпечення
інформаційні технології
податки
податкова система
Issue Date: 2020
Citation: Інформаційне забезпечення публічних фінансів : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня [Електронне видання] / укл. С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 14 с.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, рейтинг-план навчальної дисципліни, методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24159
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інформаційне забезпечення публічних фінансів .pdf548,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.