Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24163
Title: Основи бізнесу та менеджменту : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Ушкальов В. В.
Keywords: бізнес
підприємництво
менеджмент
управлінські процеси
управлінські функції
процес прийняття рішень
Issue Date: 2020
Citation: Основи бізнесу та менеджменту : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня / укл. В. В. Ушкальов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 14 с.
Abstract: Наведено анотацію та характеристику навчальної дисципліни. Подано структурно-логічну схему вивчення дисципліни, компетентності та результати навчання за дисципліною. Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості методики оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Запропоновано систему розподілу балів та рейтинг-план навчальної дисципліни. Вміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24163
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОБМ_Робоча програма(061).pdf462,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.