Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24283
Title: Формування обліково-аналітичного забезпечення управління заборгованістю підприємства
Authors: Гаспарова А. Е.
Keywords: заборгованість
обліково-інформаційна база
документообіг
організація обліку
фінансовий стан
економіко-математичне моделювання
Issue Date: 2020
Citation: Гаспарова А. Е. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління заборгованістю підприємства: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: спец. 071 « Облік і оподаткування »/ А. Е. Гаспарова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020.
Abstract: Дипломна робота присвячена розгляду теоретичних та практичних аспектів обліку та аналізу заборгованості підприємства і розробці заходів щодо їх оптимізації та вдосконалення управління ними. Сформовано висновки і пропозиції стосовно формування обліково- аналітичного забезпечення управління заборгованістю підприємства, удосконалення існуючого порядку обліку дебіторської і кредиторської заборгованостей, а також методів їх аналізу, які можуть бути використані на практиці.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24283
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ОБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гаспарова ....2.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.