Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24310
Title: Логістична підтримка формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства
Authors: Селезньова Г. О.
Keywords: логістика
функції логістики
конкурентоспроможний потенціал
складові конкурентоспроможного потенціалу
конкурентні переваги
Issue Date: 2020
Citation: Селезньова Г. О. Логістична підтримка формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства / Г. О. Селезньова // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції : матеріали VІІ міжнар. науково-практ. Інтернет-конфер., 29 жовт. 2020 р. : тези допов. – Полтава : Нац. унів-т «Полтавська політехніка імю Юрія Кондратюка», 2020 р. – С. 172–173.
Abstract: Тези доповіді присвячено актуалізації логістичної підтримки в процесі формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства, як основи забезпечення конкурентних переваг, які необхідні для реалізації стратегії розвитку та досягнення перспективних цілей. Розкрито сутність та складові конкурентоспроможного потенціалу підприємства, а також роль логістичного потенціалу в процесі формування конкурентних переваг підприємства.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24310
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.