Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24313
Title: Адаптація вітчизняних підприємств до європейських стандартів
Authors: Ушкальов В. В.
Муренець І. Г.
Keywords: стандарти якості
управління підприємством
адаптація
євроінтеграційні процеси
Issue Date: 2020
Citation: Ушкальов В. В. Адаптація вітчизняних підприємств до європейських стандартів / В. В. Ушкальов, І. Г. Муренець // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції: матеріали VІІ міжнар. науково-практ. Інтернет-конф., 29 жовт. 2020 р. : тези допов. – Полтава: Нац. унів-т «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», 2020. – С. 104–105.
Abstract: Визначено особливості інноваційної системи, що притаманна вітчизняним підприємствам. Охарактеризовано чинники, що впливають на швидкість адаптації підприємств до роботи в постіндустріальних умовах. Доведено комплексність проблеми адаптації та окреслено напрями прискорення адаптаційних процесів.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24313
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ушкальов,Муренець_тези.pdf200,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.