Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24375
Title: Управління розвитком персоналу IT-компанії в умовах інтернаціоналізації бізнесу
Authors: Щепілова О. І.
Keywords: персонал
система управління персоналом
зовнішньоекономічна діяльність
розвиток персоналу
оцінювання персоналу
мотивація праці
Issue Date: 2020
Citation: Щепілова О. І. Управління розвитком персоналу IT-компанії в умовах інтернаціоналізації бізнесу: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: спец. 073 «Менеджмент» / О. І. Щепілова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020.
Abstract: У роботі визначено сутність, економічний зміст розвитку персоналу компанії; визначено базисні принципи формування системи управління розвитком персоналу компанії та її складові; досліджено науково-практичні підходи до формування та оцінки ефективності управління розвитком персоналу компанії; систематизовано основні показники, що відображають стан розвитку кадрового потенціалу ІТ-компаній; проаналізовано особливості та тенденції розвитку персоналу компаній в Україні. На основі отриманих даних проведено аналіз особливостей та прогнозування тенденцій розвитку персоналу компанії «Сігма Софтвеа»; проведено діагностику системи управління розвитком персоналу компанії; проведено оцінювання кадрового потенціалу компанії; визначено стратегічні альтернативи вдосконалення системи розвитку персоналу компанії; розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи моніторингу розвитку персоналу компанії «Сігма Софтвеа»; обґрунтовано доцільність реалізації запропонованих заходів.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24375
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Щепiлова_О.I.....2.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.