Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24458
Title: Управління ризиком змін фінансової стійкості банку
Authors: Нечипоренко Д. І.
Keywords: банк
фінансова стійкість
ризик змін фінансової стійкості банку
фактори впливу
комплаєнс-ризик
фінансовий моніторинг
інструменти управління
Issue Date: 2020
Citation: Нечипоренко Д. І. Управління ризиком змін фінансової стійкості банку: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д. І. Нечипоренко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020.
Abstract: Магістерська дипломна робота присвячена розвитку теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо управління ризиком змін фінансової стійкості банку з урахуванням факторів впливу, зокрема, комплаєнс-ризику фінансового моніторингу. У роботі досліджено зміст фінансової стійкості банку та ризику її змін, а також систематизовано фактори, які впливають на неї. Розглянуто основні етапи управління фінансовою стійкістю банку з урахуванням виявлення ризику її змін. Узагальнено підходи до оцінювання фінансової стійкості банку. Проведено оцінку фінансової стійкості системно важливих банків України. Розроблено підхід до вимірювання рівня ризику змін фінансової стійкості банку. Сформовані у дипломній роботі підходи, інструментарій та рекомендації щодо управління ризиком змін фінансової стійкості банку мають практичне значення та можуть бути використані в практичній діяльності банківських установ.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24458
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МСіФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нечипоренко_Д.I_2020.....2.pdf3,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.