Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24609
Title: Технічне переозброєння виробництва як передумова інноваційного розвитку підприємства
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: технічне переозброєння
інновації
інноваційний розвиток
основні засоби
технологія
Issue Date: 2020
Citation: Іпполітова І. Я. Технічне переозброєння виробництва як передумова інноваційного розвитку підприємства / І. Я. Іпполітова // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції : матеріали VІІ міжнар. науково-практ. Інтернет-конф., 29 жовт. 2020 р. : тези допов. – Полтава : Нац. ун-т «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка», 2020. – С. 161–162.
Abstract: Проаналізовано ступінь інноваційності розвитку економіки України та визначено основні напрями забезпечення інноваційного розвитку країни. Доведено, що підприємства України потребують технічного переозброєння, яке має багато переваг перед екстенсивними методами оновлення основних засобів, зокрема, новим будівництвом та розширенням виробництва.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24609
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezy_Ippolitova_4.pdf380,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.