Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25221
Title: Проблеми підготовки кадрів для банківської системи Харківського регіону
Authors: Колодізєв О. М.
Keywords: підготовка фахівців
вища освіта
завдання суспільства
форми навчальної роботи
Issue Date: 2004
Citation: Колодізєв О. М. Проблеми підготовки кадрів для банківської системи Харківського регіону / О. М. Колодізєв // Досвід і шляхи вдосконалення наукового та методичного забезпечення процесу підготовки фахівців із фінансової, банківської справи та оподаткування: матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 13-14 трав. 2004 р. : тези допов. ‒ Свалява / за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. –Тернопіль: Економічна думка, 2004. – С.112 – 118.
Abstract: Розглянуто підходи до вирішення важливої для вищої школи проблеми в умовах ринкової економіки щодо визначення вартості підготовки фахівців з вищою освітою і відповідного питання про оптимальні обсяги бюджетного фінансування вузів. Обгрунтовано, що вища освіта повинна мати випереджальний характер, орієнтуватися на перспективи розвитку всіх сфер економіки, на розв’язання важливих завдань суспільства, вирішення яких потребує перебудови змісту і форм навчальної роботи.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25221
Appears in Collections:Статті (МСіФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_ТЕЗИ_Колодізєв.pdf16,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.