Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25242
Title: Фінансове планування як ключовий елемент управління банком та забезпечення його конкурентоспроможності
Authors: Колодізєв О. М.
Киркач С. М.
Keywords: банки
механізм управління банком
фінансове планування
компонента системи управління
політика банку
Issue Date: 2011
Citation: Колодізєв О. М. Фінансове планування як ключовий елемент управління банком та забезпечення його конкурентоспроможності / О. М. Колодізєв, С. М. Киркач // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : До 15-ї річниці створення кафедри банківських інвестицій: збірник тез ІІ міжнар. наук.-практ. конф., до 15-ї річниці створення кафедри банківських інвестицій, 3 лист. 2011 р. : тези допов. – Київ : ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011. – С. 239 – 241.
Abstract: В роботі обґрунтовано значення наявного адекватного механізму управління для забезпечення стійкого і динамічного розвитку банку, що потребує підвищення рівня ефективності системи управління та її основного елемента – фінансового планування. Уточнено сутність фінансового планування як ключового елементу управління банком, ключової функції в процесі прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано, що фінансове планування доцільно розглядати у якості компоненти формування комплексної фінансово-економічної політики банку.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25242
Appears in Collections:Статті (МСіФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71_ТЕЗИ_Колодiзeв.pdf7,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.