Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25291
Title: Корпоративне управління. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: корпоративне управління
міжнародні та національні стандарти корпоративного управління
моделі корпоративного управлін¬ня
стратегія корпорації
учасники корпоративних відносин
акціонерне товариство
корпоративна поведінка
корпоративна культура
соціальна корпоративна відповідальність
лідерство в корпорації
ефективність діяльності корпорації
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Корпоративне управління. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. І. Я. Іпполітова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (293 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 76 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано методичні рекомендації до вирішення практичних завдань різного рівня складності. Практичні завдання згруповано за двома змістовими модулями, які охоплюють усі теми навчальної дисципліни. Завдання передбачають різний рівень складності, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентами теоретичних знань і набуття практичних умінь та навичок у забезпеченні оптимального рівня задоволення інтересів та потреб суб'єктів корпоративних відносин згідно із професійними компетентностями, відповідно до Національної рамки кваліфікацій. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25291
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018 - Іпполітова І Я.pdf810,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.