Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25439
Title: Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Клебанова Т. С.
Гур'янова Л. С.
Ушакова І. О.
Keywords: методи багатовимірного аналізу даних
кластерний аналіз
дискримінантний аналіз
методи скорочення простору ознак
хмарні технології
інформаційні технології управління науково-дослідними проектами
Issue Date: 2021
Citation: Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" : [Електронне видання] / уклад. Т. С. Клебанова, Л. С. Гур'янова, І. О. Ушакова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 21 с. (Укр. мова)
Abstract: Подано анотацію навчальної дисципліни та структурно-логічну схему вивчення дисципліни. Наведено компетентності та результати навчання за дисципліною. Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості методики оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Вміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25439
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021-РПНД-Клебанова Т.С.-Математичні методи в НД.pdf798,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.