Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26221
Title: Регіональні аспекти митно-податкової політики
Authors: Тищенко В. Ф.
Найденко О. Є.
Карпова В. В.
Остапенко В. М.
Іванов Ю. Б.
Островський Д. М.
Москаленко Н. О.
Костяна О. В.
Єніна А. О.
Гомон М. В.
Красна А. О.
Keywords: митно-податкова політика
зовнішньоекономічна діяльність
податкова система
митно-тарифне регулювання
регіон
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Регіональні аспекти митно-податкової політики [Електронний ресурс] : монографія / В. Ф. Тищенко, О. Є. Найденко, В. В. Карпова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. - Електрон. текстові дан. (1,88 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 247 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 227-245.
Abstract: Розкрито регіональні аспекти митно-податкової політики. Визначено особливості формування та реалізації регіональної податкової політики України в сучасних умовах. Розглянуто митну політику України в контексті інтеграційних трансформацій. Здійснено аналіз регулювального впливу податкової політики на реальний сектор економіки. Визначено орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції. Запропоновано напрями вдосконалення економічних механізмів реалізації ефективної митно-податкової політики. Рекомендовано для фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також науковців, викладачів, студентів і аспірантів економічних спеціальностей.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26221
Appears in Collections:Монографії (МСіФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020-Тищенко В Ф, Найденко О Є, Карпова В В та ін.pdf3,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.