Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26288
Title: Планування і контроль на підприємстві : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Селезньова Г. О.
Keywords: стратегія
процес розробки стратегії
стратегічний аналіз
зовнішнє середовище підприємства
стратегічний потенціал підприємства
стратегічний набір підприємства
диверсифікація
інтеграція
конкурентна стратегія
Issue Date: 2021
Citation: Планування і контроль на підприємстві : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня [Електронне видання] / укл. Г. О. Селезньова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 18 c. (Укр. мова)
Abstract: Наведено структурно-логічну схему вивчення навчальної дисципліни. Визначено компетентності та результати навчання. Подано програму навчальної дисципліни та розкрито її зміст за змістовими модулями і темами. Визначено порядок оцінювання результатів навчання студентів та розподіл балів, що отримують студенти за тижнями протягом семестру. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26288
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
План. і контр на підпр.pdf303,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.