Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26342
Title: Теоретико-методологічні засади та практичні аспекти управління бізнесом
Authors: Панчук А. С.
Афанасьєв М. В.
Калашнікова Т. В.
Шиян Д. В.
Іпполітова І. Я.
Ляліна Н. С.
Мартіянова М. П.
Матвієнко-Біляєва Г. Л.
Ревенко О. В.
Салашенко Т. І.
Селезньова Г. О.
Ушкальов В. В.
Котельникова Ю. М.
Усенко Н. М.
Чумак Г. М.
Муренець І. Г.
Keywords: бізнес
малий бізнес
середній бізнес
агробізнес
сільське господарство
бізнес-процеси підприємства
конкуренція
конкурентні переваги
стратегічний аналіз
бюджетне управління
якість управління підприємством
процесно-орієнтоване управління
ефективність
державне регулювання бізнес-середовища
персонал
поведінкові аспекти
управління взаємодією
біржова торгівля
інтенсивність виробництва
Issue Date: 2021
Citation: Теоретико-методологічні засади та практичні аспекти управління бізнесом : звіт кафедри економіки підприємства та організації бізнесу про науково-дослідну роботу / А. С. Панчук, М. В. Афанасьєв, Т. В. Калашнікова та ін. ; за заг. керівництвом А. С. Панчук. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 417 с.
Abstract: Мета роботи – обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій щодо ефективного управління бізнесом. В роботі було здійснено теоретичне обґрунтування складових загальної послідовності формування механізму державного регулювання бізнес-середовища та визначено основні тенденції розвитку державного регулювання бізнес-середовища; визначено сутність і склад бізнес-процесів підприємства; здійснено стратегічний аналіз галузі свинарства на основі використання інструментарію стратегічного аналізу з визначенням основних перспективних напрямів розвитку галузі; здійснено оцінювання взаємозв’язку між рівнем урожайності та абсолютною і відносною величиною витрат на виробництво пшениці, кукурудзи на зерно, соняшнику; проаналізовано сучасний стан та виявлено основні тенденції економічного розвитку сільського господарства України в умовах невизначеності; виявлено існуючі підходи до визначення сутності поняття «розвиток персоналу», місця та ролі розвитку персоналу в загальній системі управління трудовими ресурсами; досліджено сутність, функції та завдання розвитку персоналу підприємства; охарактеризовано сучасний стан та негативні тенденції розвитку національного підприємництва, зокрема малого та середнього бізнесу; розвинуто теоретико-методичні засади та надано науково-практичні рекомендації щодо організації біржової торгівлі на строковому ринку електричної енергії України; розглянуто тенденції розвитку конкуренції та конкурентних відносин, а також визначено особливості формування конкурентних переваг та розробки стратегій конкурентних дій підприємства відповідно до специфіки сучасного конкурентного середовища; визначено перелік поведінкових чинників, що обумовлюють результативність та ефективність взаємодії суб'єктів бізнесу; сформовано теоретичні засади для оцінки ситуації бізнес-взаємодії та вибору інструментарію для підвищення ефективності процесу взаємодії суб'єктів бізнесу; обґрунтовано процес впровадження системи бюджетного управління, як цілісної системи управління підприємством, визначення методів та інструментів реалізації відповідно до функцій бюджетного управління на підприємстві; визначено найбільш вагомі чинники, що впливають на екологічний аспект економічного управління вітчизняних підприємств та здійснено їх аналіз у динаміці; розвинуто теоретичні засади управління якістю підприємств; здійснено теоретичне обґрунтування процесу розвитку ключових компетентностей підприємства на основі оцінювання їхнього рівня для подальшого підвищення його рівня шляхом перепроектування бізнес-процесів та формування конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця в навчальних дисциплінах та на ТОВ «КОМПЛЕКС-21».
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26342
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕП та ОБ_Звіт з НДР(2021).pdf104,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.