Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26464
Title: Зборка полісуб’єкта спільного створення інноваційних цінностей
Authors: Безгін К. С.
Ушкальов В. В.
Keywords: полісуб’єкт
зборка
сотворчість
когнітивна складність
когнітивна гетерогенність
гетерархія
інноваційна цінність
Issue Date: 2021
Citation: Безгін К. С. Зборка полісуб’єкта спільного створення інноваційних цінностей / К. С. Безгін, В. В. Ушкальов // Економiка i органiзацiя управлiння. ‒ 2021. ‒ № 3 (43). ‒ С. 28 – 39.
Abstract: В статті розглянуто основні етапи зборки полісуб’єкта спільного створення інноваційних цінностей з їх наповненням в реперних точок індикативними ознаками групової динаміки, що фіксують якісні зміни в спільноті. Наведено констеляцію факторів ефективного функціонування полісуб’єктних середовищ спільного створення інноваційних цінностей, які локалізовано за основними етапами зборки. В роботі продемонстровано, що полісуб’єкт спільного створення інновацій, здатен генерувати релевантні цінності в тій мірі, в якій він спроможний відтворювати у властивостях створюваних об’єктів основний спектр споживчих конструктів. Передумовою релевантних результатів інноваційної діяльності є співтворчість суб’єктів з високою когнітивною складністю, які у своїй сукупності утворюють когнітивно гетерогенний полісуб’єкт, що здатний власним різноманіттям конструктів нівелювати складність та невизначеність ринкових та інноваційних процесів.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26464
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ушкальов,Безгін_стаття.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.