Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26486
Title: Соціально-економічні проблеми управління бізнесом
Authors: Панчук А. С.
Ляліна Н. С.
Муренець І. Г.
Мартіянова М. П.
Котельникова Ю. М.
Ревенко О. В.
Матвієнко-Біляєва Г. Л.
Селезньова Г. О.
Чумак Г. М.
Усенко Н. М.
Ушкальов В. В.
Keywords: бізнес
малий бізнес
середній бізнес
бізнес-процеси підприємства
конкуренція
конкурентні переваги
стратегічний аналіз
бюджетне управління
якість управління підприємством
ефективність
державне регулювання бізнес-середовища
персонал
поведінкові аспекти
управління взаємодією
Issue Date: 2021
Citation: Соціально-економічні проблеми управління бізнесом: монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. А.С. Панчук, к.е.н., доц. Н.С. Ляліної. – Харків : ФОП Федорко, 2021. – 303 с.
Abstract: В роботі було здійснено теоретичне обґрунтування складових загальної послідовності формування механізму державного регулювання бізнес-середовища та визначено основні тенденції розвитку державного регулювання бізнес-середовища; виявлено існуючі підходи до визначення сутності поняття «розвиток персоналу», місця та ролі розвитку персоналу в загальній системі управління трудовими ресурсами; досліджено сутність, функції та завдання розвитку персоналу підприємства; охарактеризовано сучасний стан та негативні тенденції розвитку національного підприємництва, зокрема малого та середнього бізнесу; розглянуто тенденції розвитку конкуренції та конкурентних відносин, а також визначено особливості формування конкурентних переваг та розробки стратегій конкурентних дій підприємства відповідно до специфіки сучасного конкурентного середовища; визначено перелік поведінкових чинників, що обумовлюють результативність та ефективність взаємодії суб'єктів бізнесу; сформовано теоретичні засади для оцінки ситуації бізнес-взаємодії та вибору інструментарію для підвищення ефективності процесу взаємодії суб'єктів бізнесу; обґрунтовано процес впровадження системи бюджетного управління, як цілісної системи управління підприємством, визначення методів та інструментів реалізації відповідно до функцій бюджетного управління на підприємстві; визначено найбільш вагомі чинники, що впливають на екологічний аспект економічного управління вітчизняних підприємства та здійснено їх аналіз у динаміці; розвинуто теоретичні засади управління якістю підприємств.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26486
Appears in Collections:Монографії (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.