Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26540
Title: Менеджмент
Authors: Афанасьєв М. В.
Іпполітова І. Я.
Ушкальов В. В.
Муренець І. Г.
Keywords: менеджмент
ефективність
управлінські компетентності
розвиток систем управління
управлінські кадри
Issue Date: 2021
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-практ. посіб. для самостійного вивчення дисципліни у схем., табл., тестах та завданнях / М. В. Афанасьєв, І. Я. Іпполітова, В. В. Ушкальов, І. Г. Муренець ; за заг. ред. В. В. Ушкальова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (11,7 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. - 391 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 379-384.
Abstract: Викладено основні теоретичні положення за темами за навчальної дисципліни. Подано тестові завдання для самоконтролю та перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу. Наведено практичні завдання з формування професійних компетентностей, відповідно до програми навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26540
Appears in Collections:Навчальні видання (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.