Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26859
Title: Теоретико-методичні аспекти здійснення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства
Authors: Ревенко О. В.
Іпполітова І. Я.
Keywords: бізнес-процес
ланцюжок цінності
види бізнес-процесів
реінжиніринг бізнес-процесів
принципи реінжинірингу
мотиви реінжинірингу
Issue Date: 2021
Citation: Ревенко О. В. Теоретико-методичні аспекти здійснення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства / О. В. Ревенко, І. Я. Іпполітова // Інфраструктура ринку. – 2021. – Вип. 60. – С. 109-117.
Abstract: В статті визначено особливості здійснення управління, що базується на процесному підході. Розглянуто існуючі види бізнес-процесів на підприємстві та їх складові. Досліджено взаємозв’язок між впливом бізнес-процесів підприємства та формування ланцюга цінності продукції для клієнтів. Визначено основні мотиви та причини, які спонукають підприємства до перегляду бізнес-процесів та запровадження реінжинірингу як одного з напрямів підвищення власної конкурентоспроможності. Зазначено принципи, на яких базується процес здійснення реінжинірингу. Досліджено основні види реінжинірингу: кризовий, розвитку, систематичний, з чистого аркушу та зазначено умови, за яких обирається кожен із видів. Проведено порівняльну характеристику традиційних бізнес-процесів та бізнес-процесів після реінжинірингу та визначено переваги, які створюються для підприємства після перепроектування бізнес-процесів.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26859
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.