Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27279
Title: Іноземна мова академічної та професійної комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Борова Т. А.
Гонтаренко І. С.
Кобринець О. С.
Keywords: економіка підприємства
іноземна мова
компетентність
критерії оцінювання
Issue Date: 2021
Citation: Іноземна мова академічної та професійної комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. Т. А. Борова, І. С. Гонтаренко, О. С. Кобринець. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 9 с. (Укр., франц., нім. мови).
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27279
Appears in Collections:Методичні матеріали (ПІФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
051.pdf129,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.