Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27293
Title: Іноземна мова академічної та професійної комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-статистика і аналітика» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Уразова С. В.
Гонтаренко І. С.
Кобринець О. С.
Keywords: бізнес-статистика і аналітика
іноземна мова
компетентність
критерії оцінювання
Issue Date: 2021
Citation: Іноземна мова академічної та професійної комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-статистика і аналітика» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. С.В. Уразова, І.С. Гонтаренко, О.С. Кобринець. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 9 с. (Укр., англ., нім., франц. мови).
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-статистика і аналітика» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27293
Appears in Collections:Методичні матеріали (ПІФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
051 БС.pdf133,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.