Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27294
Title: Іноземна мова академічної та професійної комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Борова Т. А.
Іваніга О. В.
Мішина О. М.
Кобринець О. С.
Keywords: економіка та економічна політика
іноземна мова
компетентність
критерії оцінювання
Issue Date: 2021
Citation: Іноземна мова академічної та професійної комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. Т.А. Борова, О.В. Іваніга, О.М. Мішина, О.С. Кобринець. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 8 с. (Укр., англ., нім., франц. мови).
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27294
Appears in Collections:Методичні матеріали (ПІФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
051 ЕП.pdf121,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.