Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27959
Title: Облік і аналіз розрахункових операцій
Authors: Литвинова А.
Keywords: розрахунки
розрахункові операції
дебіторська заборгованість
кредиторська заборгованість
облік
аналіз
оборотність
Issue Date: 2022
Citation: Литвинова А. Облік і аналіз розрахункових операцій: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра: спец. 071 «Облік і оподаткування» / А. Литвинова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022.
Abstract: Предметом дослідження є процес обліку та аналізу розрахункових операцій на підприємстві. Об`єктом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання обліку та аналізу розрахункових операцій на ТОВ «Компанiя «Хiмпостачання». Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних засад методики та організації обліку і аналізу розрахункових операцій підприємства. Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: вивчити основи побудови та сутність розрахункових операцій; проаналізувати економічну діяльність ТОВ «Компанiя «Хiмпостачання»», дослідити інформаційне забезпечення операцій з обліку розрахунків; дослідити фінансовий облік розрахункових операцій ТОВ «Компанiя «Хiмпостачання»»; провести аналіз структури дебіторської заборгованості та показників оборотності; провести аналіз структури кредиторської заборгованості та показників оборотності. Отримані результати можуть бути використані в господарській діяльності підприємства «Компанії «Хімпостачання» та інших підприємств.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27959
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ОБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Литвинова_ОП Облік і аудит (бакалавр)_Диплом.pdf3,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.