Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27960
Title: Облік, контроль та аналіз оплати праці в бюджетних установах
Authors: Луценко Д.
Keywords: бюджетна установа
бюджетна класифікація
кошторис
оплата праці
витрати на оплату праці
персонал
органи місцевого самоврядування
Issue Date: 2022
Citation: Луценко Д. Облік, контроль та аналіз оплати праці в бюджетних установах: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра: спец. 071 «Облік і оподаткування» / Д. Луценко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022.
Abstract: Об’єктом дослідження дипломної роботи є процес організації бухгалтерського обліку, аналізу розрахунків по заробітній платі Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти обліку та аналізу розрахунків по заробітній платі підприємства. Метою роботи є дослідження теоретичних та методичних рекомендацій щодо обліку розрахунків по заробітній платі та їх практичне застосування в досліджуваній бюджетній установі. Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання: проаналізувати законодавчу базу обліку, контролю та аналізу оплати праці в бюджетній установі; вивчити діючу систему обліку розрахунків з персоналом; показати особливості оплати праці в умовах воєнного стану; провести аналіз структури працівників управління; провести аналіз витрат на оплату праці бюджетної установи. За результатами досліджень сформовані висновки за темою Облік, контроль та аналіз оплати праці в бюджетних установах. Практичне значення результатів роботи полягає в тому що отримані результати можуть бути використані у діяльності Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області з метою її покращення.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27960
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ОБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Луценко_ОП Облік і аудит (бакалавр)_Диплом.pdf13,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.