Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28018
Title: Бюджетна система. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньої програми "Фінанси і кредит" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Юшко С. В.
Keywords: бюджет
бюджетна система
бюджетний устрій
доходи бюджету
видатки бюджету
бюджетний дефіцит
міжбюджетні трансферти
державний борг
Issue Date: 2022
Citation: Бюджетна система. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньої програми "Фінанси і кредит" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. С. В. Юшко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. — Електрон. текстові дан. (814 КБ). — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. — 80 с. — Загол. з титул. екрану.
Abstract: Наведено питання для самостійного опрацювання, контрольні запитання, тести, завдання для самостійної роботи за трьома рівнями складності та методичні рекомендації до їх виконання в аспекті тем і змістових модулів навчальної дисципліни. Подано перелік необхідної для роботи навчально-методичної та наукової літератури, інформаційних ресурсів органів державної влади. Рекомендовано для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою "Фінанси і кредит".
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28018
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022-Юшко С В.pdf877,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.