Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28458
Title: Менеджмент організацій: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» другого (магістерського) рівня
Authors: Велика О. Ю.
Козлова І. М.
Keywords: система управління
організаційно-правова-форма підприємства
життєвий цикл
управлінські процедури
ефективність
продуктивність
Issue Date: 2022
Citation: Менеджмент організацій: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» другого (магістерського) рівня: [Електронне видання] / укл. О. Ю. Велика, І.М. Козлова – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 7 с. (Укр. мов.)
Abstract: Наведено перелік тем та ключових питань, які будуть розглянуті під час вивчення дисципліни, перелік компетентностей та результатів навчання за дисципліною, порядок оцінювання результатів навчання та розподіл балів протягом всього періоду вивчення матеріалу, а також рекомендована література. Рекомендовано для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28458
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.