Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28691
Title: Фінанси : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми ''Управління персоналом та економіка праці'' першого (бакалаврського) рівня
Authors: Юшко С. В.
Keywords: фінанси
фінансова система
бюджет
позабюджетні фонди
податок
фінансовий менеджмент
страхування
фінансовий ринок
Issue Date: 2022
Citation: Фінанси : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми ''Управління персоналом та економіка праці'' першого (бакалаврського) рівня: [Електронне видання] / укл. С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 15 с. (Укр. мов.).
Abstract: Визначено мету, подано характеристику дисципліни та структурно-логічну схему її вивчення. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітньої программи ''Управління персоналом та економіка праці'' першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28691
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.