Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29052
Title: Фінанси
Authors: Журавльова І. В.
Полтініна О. П.
Юшко С. В.
Малишко Є. О.
Берест М. М.
Алексеєнко І. І.
Кіпа М. О.
Сабліна Н. В.
Keywords: фінанси
фінансова система
фінансова політика
податкова система
бюджетна система
державні цільові фонди
фінанси суб'єктів господарювання
фінансовий менеджмент
страхування
страховий ринок
фінансовий ринок
міжнародні фінанси
Issue Date: 2021
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Фінанси [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / О. П. Полтініна, С. В. Юшко, Є. О. Малишко [та ін.]; за заг. ред. І. В. Журавльової. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 215 с.
Abstract: Подано сукупність необхідних знань як базової навчальної дисципліни першого (бакалаврського) рівня. Розглянуто предмет фінансової науки, сутність і функції фінансів, фінансову систему та фінансову політику держави, податки та податкову систему, бюджет і бюджетну систему, державні цільові фонди, фінанси суб'єктів господарювання, фінансовий менеджмент, страхування та страховий ринок, фінансовий ринок, міжнародні фінанси. До кожного розділу подано перелік компетентностей, якими має оволодіти студент, запитання для самодіагностики, тестові та практичні завдання. Посібник складено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Фінанси». Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29052
Appears in Collections:Навчальні посібники (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021-За заг ред Журавльової І В.pdf2,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.