Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30085
Title: Соціальна відповідальність: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми "Економіка бізнесу" другого (магістерського) рівня
Authors: Ушкальов В. В.
Keywords: соціальна відповідальність
етика менеджменту
етика бізнесу
корпоративне управління
Issue Date: 2023
Citation: Соціальна відповідальність: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми "Економіка бізнесу" другого (магістерського) рівня / укл. В. В. Ушкальов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 14 с.
Abstract: В робочій програмі наведено результати навчання та компетентності, які формує навчальна дисципліна. Подано зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Зазначено методи навчання, форми та методи оцінювання. Представлено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30085
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.