Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32522
Title: Формування системи показників ефективності конкурентної стратегії розвитку консалтингових компаній
Authors: Грузіна І. А.
Полюхович М. В.
Keywords: конкурента стратегія
стратегія розвитку
ключові показники ефективності
консалтингові компанії
оцінка ефективності
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Грузіна І. А., Полюхович М. В. Формування системи показників ефективності конкурентної стратегії розвитку консалтингових компаній / І. М. Грузіна, М. В. Полюхович // Управління розвитком. – Т. 18. – № 1. – С. 53-60
Abstract: Проаналізовано інформацію щодо основних етапів з вибору та формування системи ключових показників для процесу оцінки ефективності конкурентної стратегії розвитку консалтингових компаній, досліджено види показників, їх відмінності, узагальнено існуючі погляди та рекомендації дослідників та експертів щодо доцільності використання певних показників безпосередньо консалтинговими компаніями. Описано різноманіття напрямів консалтингу та запропоновано враховувати специфіку консалтингового бізнесу при обранні релевантних показників ефективності їх конкурентних стратегій. Всеосяжна і невпинна глобалізація зробила одним із ключових факторів успіху розвитку підприємств захист їх інтелектуального капіталу, а оскільки основним активом консалтингової компанії є люди та їх інтелектуальний потенціал, досить сильною та жорсткою стала конкуренція в цій галузі. В свою чергу, переважання розумової праці вимагає специфічного обліку активів консалтингових компаній та оцінки ефективності використання цих активів відповідно до розробленої стратегії. Зважаючи на той факт, що за своїм змістом показники ефективності мають допомагати керівникам та власникам бізнесу у прийнятті рішень щодо оцінки ефективності обраного ними процесу чи роботи певної системи на підприємстві, оцінки ефективності розвитку бізнесу в цілому, було розглянуто можливість застосування певного кола показників для оцінки результативності стратегій консалтингових компаній. Зокрема, за результатами аналізу основних задач та цілей, які ставляться при розробці конкурентної стратегії розвитку консалтингової компанії, було запропоновано використання груп показників (як фінансових, так і нефінансових) для оцінки ефективності конкурентної стратегії підприємства, стратегії розвитку підприємства або безпосередньо для оцінки конкурентної стратегії розвитку компаній, які провадять консалтинговий бізнес. Крім того, акцентовано увагу на визначенні оптимальної кількості показників стратегії розвитку консалтингової компанії та аналізі даних різних за розмірами та географією бізнесу консалтингових компаній.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32522
Appears in Collections:№ 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
грузіна.pdf431,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.