Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32528
Title: Інформаційно-комунікаційне забезпечення процесів управління проектами та вартістю підприємства
Authors: Алексєєнко І. І.
Лелюк С. В.
Полтініна О. П.
Keywords: інформаційно-комунікаційне забезпечення
проект
вартість підприємства
інвестиційна привабливість
добробут власників
ризики
стратегія управління підприємством
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Алексєєнко І. І. Інформаційно-комунікаційне забезпечення процесів управління проектами та вартістю підприємства / І. І. Алексєєнко, С. В. Лелюк, О. П. Полтініна // Управління розвитком. – Т. 18. – № 3. – С. 1-13.
Abstract: Першочерговим завданням для українських підприємств на сучасному етапі їх розвитку є розробка та реалізація дієвих механізмів підвищення добробуту власників, що може бути досягнуто через управління інвестиційними проектами. Реалізація окреслених завдань залежить від інвестицій, які власники й інвестори готові вкладати у розвиток суб’єктів господарювання. Актуальність проблематики інформаційно-комунікаційного забезпечення процесів управління проектами та вартістю підприємства посилюється в умовах розповсюдження інформаційних технологій на всі напрями діяльності суб’єктів господарювання. В роботі конкретизовано місце інформаційно-комунікаційного забезпечення в процесі управління вартістю підприємства та проектами. Проведено моделювання бізнеспроцесу управління вартістю підприємства. Систематизовано інструментарій підвищення ефективності управління проектами підприємства із урахуванням проектних обмежень. Доведено доцільність використання інформаційно-комунікаційного забезпечення процесів управління проектами та вартістю підприємства для розробки та реалізації стратегії управління вартістю підприємства. Результати дослідження дають змогу поєднувати підходи до управління вартістю підприємства та управління проектами на основі використання сучасного інформаційно-комунікаційного забезпечення, що відповідає вимогам сьогодення та сучасної ринкової економіки, яка орієнтована на впровадження новітніх інструментів фінансового управління суб’єктами господарювання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32528
Appears in Collections:№3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
алексеенко.pdf866,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.