Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32532
Title: Реалізація державного фінансового моніторингу на основі ризикорієнтованих ознак у діяльності фінансових установ
Authors: Андрійченко Ж.
Keywords: фінансовий моніторинг
ризик-орієнтований підхід
критерії ризику
ризик-профіль
система протидії легалізації злочинних доходів
Україна
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Андрійченко Ж. Реалізація державного фінансового моніторингу на основі ризикорієнтованих ознак у діяльності фінансових установ / Ж. Андрійченко // Управління розвитком. – Т. 18. – № 3. – С. 55-64.
Abstract: У статті розглянуто системи ризиків різних видів фінансових установ та акцентовано увагу на відсутності серед них ризику легалізації, який розглядається окремо, в межах спеціальної системи відносин у сфері протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Проаналізовано еволюцію критеріїв оцінки ризику фінансової установи бути залученою до легалізації доходів, узагальнено ризик-орієнтовані ознаки діяльності фінансових установ, які використовуються для оцінки їх ризик-профілю, встановлено, що одним з регуляторів на ринку фінансових послуг – НКЦПФР використовуються застарілі, формальні і неефективні критерії оцінки ризиків фінансової установи бути залученою до легалізації доходів. Натомість другим регулятором – НБУ вже проведено процес адаптації державного фінансового моніторингу до вимог FATF та AMLD4 і розроблено ризик-орієнтовані ознаки діяльності фінансових установ, які використовуються для оцінки їх ризик-профілю. Посилення контролю суб’єктами державного фінансового моніторингу за ризик-профілем фінансової установи і в цілому її системою фінансового моніторингу сприятиме підвищенню ефективності державного фінансового моніторингу. Запропоновано уніфікувати ризик-орієнтовні ознаки і запровадити ідентичні механізми фінансового моніторингу для всіх учасників ринків фінансових послуг, з урахуванням специфіки їх діяльності, а також включити ризик легалізації до системи ризиків фінансової установи для сприяння підвищенню ефективності системи фінансового моніторингу.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32532
Appears in Collections:№3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
андрійченко.pdf432,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.